Ürün Detay | Mektes Enerji

YANGIN POMPA GRUPLARI / FIRE FIGHTING SYSTEM

Sulu söndürme sistemlerinin en önemli ekipmanı, söndürmede kullanılacak olan suyu basınçlandıran “Pompa ve Hidrofor” gruplarıdır. Yangın hidroforları; sprinkler tesisatı, yangın dolapları ve hidrant tesisatlarını beslerler. Yangın hidrofor sistemleri; Ana Pompa ve Jokey Pompadan oluşurlar. Sistemde bir pompa kullanılması halinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir. Yangınla mücadele sistemlerinde kullanılan pompalar elektrikli motor tahrikli ve dizel yakıtlı motor tahrikli olabilirler. Bakım kolaylığı, ekonomik olması, daha az gürültülü çalışması, kolay bulunurluğu gibi özellikleri nedeniyle ana yangın pompalarında elektrik motorlu pompalar tercih edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; “Pompaların enerji beslemelerinin güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik beslemesinden bağımsız olarak sağlanması” durumudur. Bu nedenle yedek yangın pompalarında dizel yakıtlı motor da tercih edilmektedir. Yangınla mücadele hidroforları, tek bir şase üzerine monte edilmiş şekilde; vanaları, çek valfleri, giriş/çıkış kollektörleri, manometre, basınç şalterleri, ikaz sistemleri ve Elektrik panosu ile teslim edilmektedir. Ayrıca yangın hidroforlarının bir saatlik kapasitesi kadar suyun hazır bir depodan temin edilmesi gerekmektedir.

Teknik Özellikleri

Yangın söndürme sisteminde basıncın belirlenen değerin altına düşmesi ile basınç şalterinden gelen ikaz sonrası ilk olarak jokey pompa devreye girer ve belirlenen süre içinde çalışır. Basınç düşüşü devam etmesi halinde ise ana pompa devreye girer ve sistem basıncı sağlanana kadar çalışır. Eğer sistem basıncı sağlanamaz ise diğer pompa devreye girerek çalışmaya başlar. Elektrik panoları programlanabilir test üniteleri içermektedir. Zaman saati ayarlandıktan sonra haftanın belirli gün ve saatinde solenoid valf açılarak su kaçağı sağlanır. Kaçak nedeniyle düşen basıncı basınç şalterinin algılamasıyla pompalar çalışarak kendisi test ederler. Pompalarda herhangi bir sorun olması halinde pano ikazda bulunarak kullanıcıyı uyarır. Solenoid valf, pompa çalıştıktan sonra kapanarak pompa ayarlanmış olduğu sürece çalışır ve durur. Elektropomplarda haftalık test esnasında en az on dakika çalışma süresi uygun görülmektedir. Bu sayede sistem pompalarının herhangi bir yangın anında sorunsuz çalışabilecek vaziyette olması sağlanır.

BENZER ÜRÜNLER